POLITYKA PRYWATNOŚCI

LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. gwarantuje prywatność i poufność danych osobowych zgodnie z Ustawą Organiczną 15/1999 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych (hiszpański Dz.U. 14/12/1999) i Dekretem Królewskim 1720/2007 z 21 grudnia, zatwierdzającym rozporządzenie wykonawcze do Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.


1. Administrator bazy danych:

LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. z siedzibą pod adresem Ctra Castellon, km 6.300 – P. Ind. Tecnum, nave 5, 50720 La Cartuja Baja, Saragossa (Hiszpania), NIP: A50064088, jest administratorem baz, w których gromadzone są dane osobowe, otrzymane w wyniku świadczenia usług, w celach administracyjnych, skarbowych i księgowych spółki, jak również w celu utrzymywania relacji handlowych z klientami i dostawcami. Gromadzone dane osobowe nie są wykorzystywane do celów innych niż te, do których zostały zebrane. Jednocześnie spółka jest odpowiedzialna za ich przetwarzanie. Bazy danych zostały wpisane do rejestru Hiszpańskiej Agencji Danych Osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.


2. Przetwarzanie danych:

Dane osobowe zgromadzone w bazach LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. są przetwarzane i aktualizowane, aby odpowiednio służyły do celów, w jakich są zbierane.

LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. gwarantuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić bezpieczeństwo i kompletność danych znajdujących się w bazie, zapobiegając ich modyfikacji, przetwarzaniu, nieuprawnionemu dostępowi, uwzględniając obecną technologię, charakter przechowywanych danych oraz ryzyko, na jakie są narażone, wynikające zarówno z ludzkiego działania, jak i zjawisk fizycznych czy naturalnych.


3. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec nich:

W każdej chwili użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia i sprzeciwu, zwracając się do LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. z siedzibą pod adresem Ctra Castellon, km 6.300 – P. Ind. Tecnum, nave 5, 50720 La Cartuja Baja, Saragossa (Hiszpania), NIP: A50064088 i wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: info@armoniabio.com. Z uwagi na fakt, że prawo to jest prawem osobistym, należy odpowiednio udokumentować swoją tożsamość. Dane nie będą ujawniane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę lub jeśli będą miały miejsce okoliczności prawne uzasadniające takie ujawnienie.


4. Zabezpieczenie dostępu:

Dostęp do stron, na których klient LABORATORIO DE COSMETICA ARMONIA S.A. wprowadza dane osobowe następuje poprzez użycie bezpiecznego łącza ze względu na metody szyfrowania danych wykorzystywanych do tego celu.


5. Obowiązujące prawo i jurysdykcja:

Zasadniczo relacje wynikające z usług świadczonych przez portal poddane są hiszpańskim przepisom i jurysdykcji na mocy Ustawy Organicznej 15/99 z 13 grudnia o ochronie danych osobowych i Dekretu Królewskiego 1720/2007 z 21 grudnia, zatwierdzającego rozporządzenie wykonawcze do Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

 

Wszelkie pytanie lub wątpliwości prosimy kierować do:

Laboratorio de Cosmética Armonía SA

CIF (NIP): a50064088
Adres: Ctra Castellon, km 6.300 – P. Ind. Tecnum, nave 5, 50720 La Cartuja Baja, Zaragoza (Spain)
Kontakt: info@armoniabio.com
Telefon: +34 976 50 10 05


Przejdź do góry